logo joss
logo vief

Jong en Oud Samen Sterk

Het is nooit te vroeg om na te denken over later. Vind op deze website inspiratie, stel jezelf de juiste vragen en maak plannen voor je latere leven. Het is aan jou!

Denk jij al over later? Doe de test!

Filmpjes

De start van het project

Het initiatief JOSS – Jong en Oud Samen Sterk vindt zijn oorsprong in een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting waarbij organisaties uitgedaagd werden om het thema ‘vroeger nadenken over later’ op de agenda te zetten.

Een werkgroep, samengesteld uit een aantal vrijwilligers van Vief Oost-Vlaanderen, werkte het project uit en nam actief deel aan de realisatie van de verschillende projectonderdelen.

De werkgroep ontwikkelde een methodiek en stelde een workshop op punt. Deze workshop had als doel om samen met zoveel mogelijk leden een dialoogmoment te houden over het latere leven, hoe ze zich daarop al hebben voorbereid of nog zouden kunnen voorbereiden.

Creatief aan de slag

Om de workshop zo aantrekkelijk mogelijk te maken, werd vooraf aan een aantal jongeren en een aantal senioren van de werkgroep gevraagd hun mening te geven over belangrijke levensvragen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.

Deze interviews werden vakkundig gefilmd en gemonteerd tot thematische videofragmenten door Wouter Lismont. Ze dienen om de thema’s tijdens de workshop in te leiden en de gesprekken op gang te brengen. Jammer genoeg overleed Wouter kort na de opnames. We hopen dat het project een mooie herinnering aan hem mag blijven.

En verder ...

Met de kant-en-klare workshop werd in 2014 door het hele Vlaamse land getrokken en werden de lokale verenigingen van Vief bezocht. De ervaringen en verhalen van de deelnemers werden genoteerd en als bron gebruikt voor de brochure 'Nadenken over later'. Doorheen de verschillende thema’s die in de brochure aan bod komen, zal u dan ook geregeld uitspraken en ervaringen uit de workshops kunnen lezen.

Om ook het grote publiek aan te spreken en hen het belang te doen inzien van ‘zo vroeg mogelijk na te denken over het latere leven’, ontwikkelde de werkgroep deze website. Daarbijhorend werd vervolgens ook een online test ontwikkeld waarbij elke bezoeker voor zichzelf kan nagaan in welke mate of hij of zij nadenkt over het latere leven. Op deze website zijn onder meer ook de filmpjes terug te vinden en aanwijzingen en tips voor wie zelf de workshop wil organiseren.

Tot slot

Op 12 december 2014 werd, ter afsluiting van het project, een slotmoment georganiseerd in het Liberaal Archief in Gent. Directeur Frederik Fluyt leidde het dagthema in met enkele beschouwingen over het belang van de latere levensplanning.

Professor Lucien De Cock sprak over de acht thema's: vrijetijd, wonen, relatie met kleinkinderen, partnerrelatie, gezondheid, levenseinde, technologie en financiën. Vanuit zijn praktijkervaring en voorbeelden kwamen we tot de conclusie dat het echt een aanrader is om nu al eens stil te staan bij de latere levensjaren.

Vervolgens kwam onderzoekster Emily Verté (VUB) aan het woord, zij belichtte het thema van de latere levensplanning vanuit de verschillende generaties die met elkaar samenleven.

Tot slot lichtte Lotte Dierkens, educatieve medewerker van Vief, de resultaten van het project toe. 

In samenwerking met :

koning boudewijn stichting