logo joss
logo vief

Financiën

Voorzien in het eigen levensonderhoud is een bekommernis op elke leeftijd. In het bijzonder, zo blijkt uit de ervaringen van de senioren, lijkt er na het pensioen heel wat te veranderen op financieel gebied. Meer bepaald blijkt dat het pensioen niet voldoende is om van te leven. Dus komt het erop neer om vroeg genoeg na te denken over dat pensioen en de mogelijke aanvullingen. Want de beslissingen die je tijdens je leven en loopbaan neemt, beïnvloeden je financiële situatie op latere leeftijd. Maar ook als je al met pensioen bent, is het nog niet te laat om te zoeken naar extra inkomsten.

Waarom is het zo belangrijk dat ik nu al nadenk over mijn financiële toestand op latere leeftijd?

“Ik vind het belangrijk dat ook de actieve bevolking zich bewust is van de gevolgen die bepaalde carrièrekeuzes kunnen hebben voor het later pensioen. De twintigers en dertigers van vandaag ontbreekt het al te vaak aan kennis over onze sociale zekerheid en de pensioenen in het bijzonder.”

Zo verklaarde Alexander De Croo, toenmalig minister van pensioenen. Daarmee wil hij zeggen dat vooral jongere mensen zich niet bewust zijn van hun eigen toekomstige pensioensituatie. En de invloed die bepaalde carrièrekeuzes zoals loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatieve zorg, hebben op je pensioen.

“Ge moet daar toch op tijd en stond aan denken, en gelukkig dat we gespaard hebben. Want ik ga eerlijk zeggen dat mijn maandelijkse pensioen absoluut verre van volstaat om mijn levensstandaard op niveau te kunnen houden.”

Niet het pensioen dat je ontvangt, maar je eigen financiële voorgeschiedenis bepaalt de levensstandaard die je na je pensioen kan aanhouden. Om dus te voorkomen dat je na je pensioen in armoede belandt, is het belangrijk om vroeg genoeg na te denken over je financiën en actie te ondernemen voor later.

Enkele mogelijkheden...

Als je aan het werk bent

 

Wie nog werkt kan op verschillende manieren al sparen voor later. Door te sparen zorg je er immers voor dat je een spaarpotje opbouwt om je pensioen later aan te vullen. Dit kan via de volgende manieren :

De groepsverzekering

De groepsverzekering is een soort levensverzekering die sommige werkgevers afsluiten voor hun werknemers. Zij zijn hiertoe niet verplicht. De werkgever betaalt de premies in dit systeem en als werknemer kan je zelf ook een bijdrage leveren. Als je dan op pensioen gaat, ontvang je het opgebouwde kapitaal. Voor zelfstandigen bestaat ook een systeem van aanvullend pensioen waarbij je op vrijwillige basis bijdragen kan betalen, met interessante fiscale voordelen.

Pensioensparen

Dit kan op 2 manieren, via een  pensioenspaarverzekering of via het beleggen in een pensioenspaarfonds. Via maandelijkse stortingen of een jaarlijkse storting draag je dan het bedrag bij dat je hieraan wil besteden. Je kan vanaf de leeftijd van 18 jaar starten met pensioensparen. Een bijkomend en interessant voordeel is dat je voor een bepaald maximumbedrag ook belastingvermindering krijgt.

 

Persoonlijke spaarinspanningen

Een laatste manier om nu al te sparen voor later is door persoonlijke spaarinspanningen te leveren, waarvoor je echter geen belastingvoordeel ontvangt. Bijvoorbeeld via een persoonlijke spaarrekening, het aankopen van een woning of appartement, het kopen van aandelen enz.

Pensioen in zicht

 

Als je pensioen in zicht is – de wettelijke pensioenleeftijd is momenteel 65 jaar – dan kan het best interessant zijn om al in te schatten hoe hoog je wettelijk pensioen zal zijn. Dat kan heel eenvoudig door je persoonlijk pensioendossier te raadplegen via www.mypension.be of via een gratis telefoontje naar de pensioenlijn op het nummer 1765.

 

Op pensioen

 

Meestal betekent de overgang naar het pensioen een verlies aan inkomen. Als je op dat moment beschikt over een spaarpotje kan je dat geld aanspreken om je pensioen aan te vullen. Maar er zijn ook andere manieren om je pensioen aan te vullen, ook als je niet op voorhand hebt gespaard.

(opnieuw) te werken

Een eerste manier om je pensioen aan te vullen, is door (opnieuw) te werken. Als je gepensioneerd bent, mag je onder bepaalde voorwaarden nog een beroepsactiviteit blijven uitoefenen. 

Lijfrente

Verder kan je, als eigenaar van een grond of gebouw, je pensioen ook aanvullen via lijfrente. Bij dit systeem verkoop je de grond of het gebouw en in ruil daarvoor ontvang je van de koper een maandelijks bedrag. Dit maandelijks bedrag ontvang je tot op de dag dat je overlijdt of tot de vastgelegde termijn is verstreken. Als je bijvoorbeeld in je woning wil blijven tot op het einde van je leven, dan kan dat, maar dan ontvang je natuurlijk minder rente omdat de koper je woning nog niet kan gebruiken.

extra uitkering aanvragen

Als je ten slotte ouder bent dan 65 jaar en niet over voldoende financiële middelen beschikt, dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een uitkering, genaamd ‘Inkomensgarantie voor ouderen’. De aanvraag voor deze uitkering kan je doen via het gemeentebestuur, de Rijksdienst voor Pensioenen of via de website www.pensioenaanvraag.be

Voorts kan je tijdens je pensioen ook blijven sparen, in de mate van het mogelijke. 

Nog een laatste noot voor de dames: jullie leven statistisch gezien langer dan mannen en ontvangen nog vaker een lager pensioen (als gevolg van het opnemen van ouderschapsverlof, vaker deeltijds gaan werken of stoppen met werken). Met als gevolg dat de nood aan een aanvulling van het pensioen vaak nog groter is. Wacht dus niet tot het te laat is en bedenk tijdig oplossingen.

Schenken

In het geval je voldoende financiële middelen hebt, kan je er ook aan denken om daarvan een deel weg te schenken aan kinderen, kleinkinderen, een goed doel enz. Dat kan bijvoorbeeld via een handgift (de materiële overhandiging van cash geld, meubilair, juwelen …) of een bankgift (het geld wordt via een overschrijving overgemaakt). Het voordeel daarvan is dat de ontvanger hiervoor geen successierechten hoeft te betalen, in het geval je zelf niet binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

“In de praktijk is het echter wel aan te raden om een geschreven bewijs van de handgift op te maken. Zeer vaak wordt immers voor onze rechtbanken een jarenlange juridische strijd gevoerd omdat erfgenamen zich - na de dood van de schenker - keren tot de ontvanger van de handgift en ervan uitgaan dat deze laatste de goederen niet geschonken heeft gekregen maar wel op een sluikse, onrechtmatige wijze afhandig heeft gemaakt van de overledene tijdens zijn leven.” Notaris.be

Als je je gift registreert en er schenkingsrechten op betaalt, vermijd je ook de betaling van successierechten, maar dan dien je natuurlijk wel te betalen voor de registratie van je gift en wordt ze dus duurder dan een hand- of bankgift. Met vragen over een schenking kan je steeds terecht bij een notaris.

De regie uit handen geven

Een laatste manier om je grondig voor te bereiden op het latere leven is te bepalen wie je bezittingen moet beheren als je dat zelf niet meer kan. Om dat te doen hoef je enkel een ‘verklaring van voorlopig bewind’ in te vullen bij de vrederechter of bij een notaris. Op deze manier kan je heel eenvoudig en goedkoop bepalen wie de regie over je financiën en bezittingen overneemt als je dat zelf niet meer kan. Je kan op elk moment je voorkeur voor een voorlopige bewindvoerder wijzigen.

Vooraleer een vrederechter je onder ‘voorlopige bewindvoering’ zou plaatsen, moet een huisarts een geneeskundig attest opmaken waaruit duidelijk blijkt dat je, tijdelijk of definitief, je eigen bezittingen niet meer kan beheren. Zonder dit geneeskundig attest, kan een vrederechter niets beslissen over het beheer van je financiën en bezittingen.

Meer weten ...

Wil je meer over dit onderwerp te weten komen, ga dan zeker eens kijken bij onze links

In samenwerking met :

koning boudewijn stichting