logo joss
logo vief

Partnerrelatie

Het leven doet mensen veranderen en doet evenzeer relaties tussen mensen, en vooral tussen partners, veranderen. Sommige levensgebeurtenissen zullen een grote invloed uitoefenen op je relatie en andere dan weer een kleine invloed. Het kan nuttig zijn om hier af en toe bij stil te staan. Door je ervan bewust te zijn dat sommige gebeurtenissen je relatie (in de toekomst) danig kunnen beïnvloeden, kan je soms moeilijkheden voorkomen of ze helpen oplossen.

 

Waarom is het zo belangrijk dat ik nu al nadenk over mijn partnerrelatie?

Relaties zijn een belangrijk onderdeel van het leven. En dan bedoelen we niet enkel partnerrelaties, maar ook de relatie met familie, vrienden, kennissen … Ze zijn letterlijk van levensbelang, want mensen zijn relationele wezens in hart en nieren. Je hebt elkaars aandacht, hulp, kennis en kunnen nodig om goed te kunnen functioneren en om de zin in het leven te vinden. Bovendien hebben relaties, in de meeste gevallen, een gunstige invloed op je gezondheid en je geluksgevoel.

Dat mensen elkaar nodig hebben, verandert beslist niet naarmate je ouder wordt, integendeel!

Wat een relatie precies moet inhouden, is voor iedereen en op elk moment in het leven anders. Er bestaan dan ook heel wat verschillende soorten relaties : 

  • de meer traditionele ‘vaste relatie’ waarbij partners mekaar trouw zijn
  • een ‘losse relatie’ of een ‘AAP-relatie’ (Afspreken Als het Past) die eerder vrijblijvend is en waarbij de partners samen geen toekomstplannen hebben.
  • een ‘open relatie’, waarin de partners de afspraak hebben dat seks buiten de relatie ook toegelaten is.  een ‘langeafstandsrelatie’, waarin partners elkaar weinig zien omdat ze ver uit elkaar wonen
  • een ‘LAT-relatie’ (Living Apart Together) waarin partners er bewust voor kiezen om niet samen te wonen maar wel een vaste relatie hebben.
  • ...

Het is wel goed om weten dat als je ouder wordt, niet de kwantiteit van de relaties telt, maar wel de kwaliteit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in het latere leven je relatiekring mettertijd verkleint. Dat wil zeggen dat dierbare vrienden en familieleden belangrijker worden en de grote kennissenkring daarentegen, aan belang inboet. Het is dus absoluut waardevol om heel je leven te blijven investeren in de relatie met je partner, familie en vrienden. Want zij zijn de ‘partners’ die je, je hele leven lang meedraagt en waarop je in het latere leven vaak nog een beroep zal doen.

Enkele mogelijkheden ...

Er zijn vele verschillende vormen van relaties. Je kan spreken over de familierelatie of de relatie met vrienden en kenissen. Wij willen echter in dit onderdeel dieper in gaan op een partnerrelatie. 

Met z'n tweeën 

 

Huwelijksverjaardagen van vijftig en zestig jaar zijn tegenwoordig niet meer ongewoon. Je leeft langer en deelt dus ook langer je leven met je partner. En ondanks de verschillen die bestaan in relaties en de beleving ervan, zijn er toch een aantal levensgebeurtenissen waar veel koppels moeten doorworstelen en die een partnerrelatie veranderen.

Een eerste belangrijke levensgebeurtenis die heel wat in je partnerrelatie zou kunnen veranderen, is het uit huis gaan van de kinderen. Als het nest leeg is word je opnieuw met je partner geconfronteerd. In veel gevallen vormt het een grote uitdaging voor beide partners om opnieuw te ontdekken wat jullie bindt. Maar dat kan ook leiden tot aangename ontdekkingen.

Een tweede uitdaging in het leven van een koppel is de pensionering. Deze gebeurtenis heeft ook een grote impact op je leven. Na het pensioen brengen jullie beide opnieuw het grootste deel van de tijd samen door terwijl dat voorheen niet het geval was. Je zal dan ook moeten zoeken naar een nieuw evenwicht in het ‘bij mekaar zijn’.

Een andere belangrijke levensgebeurtenis die zich kan voordoen is het langdurig ziek zijn van één van beide partners of het omgaan met een beperking. De gezonde partner zal zijn leven grondig moeten aanpassen. Als de mentale toestand van de zieke partner of van de partner met een beperking niet is aangetast, dan kan er meestal een intieme band blijven bestaan tussen de levensgezellen. Als de mentale toestand van de partner daarentegen wel wordt aangetast, dan wordt de zorg heel wat zwaarder met als gevolg dat de partnerrelatie erg kan veranderen.

Om samen deze levensgebeurtenissen (in de toekomst) te doorstaan is het erg belangrijk om voldoende tijd voor elkaar te maken. Voorts is het ook nodig om geregeld samen prettige dingen te doen en nieuwe uitdagingen te zoeken. Op die manier kan eveneens de bedreiging van sleur tegengegaan worden. Maar het allerbelangrijkste is goed met elkaar te praten. Alleen op die manier kan je er samen in slagen om de grote levensgebeurtenissen het hoofd te bieden.

Soms kunnen partnerrelaties ook op latere leeftijd stranden. Mogelijk als gevolg van de levensgebeurtenissen die men door moet of soms ook omdat men geconfronteerd wordt met het eigen ouder worden. In elk geval hoeft dat niet het einde van je geluk te betekenen. Je kan een nieuwe partner vinden of het levenspad verder alleen bewandelen. Ook dat vraagt een aanpassing maar het is zeker niet onmogelijk.

Of alleen? 

 

Het latere leven alleen doorbrengen kan een bewuste keuze zijn, maar het kan ook zijn dat het niet jouw keuze is of was om alleen door het leven te gaan, bijvoorbeeld door het overlijden van je partner, door een echtscheiding of omdat je ‘de ware’ niet bent tegengekomen.

Het spreekt vanzelf dat er een groot verschil bestaat tussen mensen die het gewoon zijn om te leven zonder partner en zij die op latere leeftijd alleen komen te staan. De eerste groep heeft gedurende het leven vaak een vrienden- en kennissenkring opgebouwd die de plaats van een gezin gedeeltelijk inneemt. De tweede groep daarentegen heeft voor het uitbouwen van een vriendenkring, tijdens het leven met de partner, niet altijd de tijd of de behoefte gehad en komt dan voor de eerste keer echt alleen op eigen benen te staan.

 

Ook al heb je dus een partner, besteed voldoende aandacht aan het uitbouwen en/of onderhouden van je vriendschapsrelaties. Want het zijn je vrienden en familieleden die een grote steun vormen als je op een bepaald moment alleen valt. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk om samen dingen te doen met je vrienden.

 

Seksualiteit op latere leeftijd

Seks en intimiteit kunnen deel uitmaken van je relatie tot op zeer hoge leeftijd. Wel is het goed om weten dat je seksualiteit tijdens het ouder worden, verandert. Dat gebeurt onder invloed van lichamelijke veranderingen en ook door gebeurtenissen in je persoonlijke leven. Ook hier geldt weer dat iedereen daar op zijn eigen manier mee omgaat, maar toch kan het goed zijn om al even stil te staan bij wat nog komen zal.

In de eerste plaats is seks vanaf een bepaalde leeftijd niet meer verbonden aan de voortplanting, waardoor anticonceptie niet meer nodig is en daardoor de zin in vrijen groter kan worden. Daarnaast kan het gebruik van medicatie en het omgaan met ziekte of problemen van invloed zijn op het ervaren van zin in vrijen. Voorts zijn er ook heel wat lichamelijke en hormonale veranderingen die men doormaakt als men wat ouder wordt. Zo maken vrouwen de menopauze mee en bij mannen loopt het testosterongehalte en het erectievermogen wat sneller terug naarmate men ouder wordt. En tot slot verandert ook het uiterlijk, wat soms ook de zin in vrijen kan beïnvloeden.

Het gaat er vooral om dat je ervoor zorgt dat je intimiteit en seksualiteit op een, voor jou, aangename manier kan beleven. Als je problemen ervaart, blijf dan niet bij de pakken zitten en ga op zoek naar oplossingen. Spreek in de eerste plaats met je partner en ga indien nodig te rade bij een huisarts of seksuoloog.

Meer weten ...

Wil je meer over dit onderwerp te weten komen, ga dan zeker eens kijken bij onze links

In samenwerking met :

koning boudewijn stichting