logo joss
logo vief

Relatie met kleinkinderen

Het wel of niet hebben van kleinkinderen kan je niet zelf bepalen. Maar als je al kleinkinderen, of het vooruitzicht daarop, hebt kan het zeker de moeite waard zijn om al eens stil te staan bij je eigen verwachtingen, zorgen, vragen en taken als grootouder. Wat zijn de mogelijkheden en wat ben je bereid wel of juist niet te doen of te laten voor je kleinkinderen?

 

Waarom is het zo belangrijk dat ik nu al nadenk over de relatie met mijn kleinkinderen?

De geboorte van een kleinkind is een belangrijke gebeurtenis in het leven van zowel mannen als vrouwen, want door de komst van een kleinkind krijg je er een nieuwe rol bij, namelijk die van ‘grootouder’. En dat betekent doorgaans een grote verandering in het leven.

Allereerst benadrukken we dat ‘grootouder zijn’ voor iedereen anders is. Dat hangt sterk af van de situatie waarin je je, als grootouder bevindt. Zo hangt het bijvoorbeeld samen met je eigen leeftijd, de leeftijd van je kleinkinderen, de afstand tussen de gezinnen, je gezondheid, je professionele en/of vrijwilligersbezigheden, de kwaliteit van de relatie met je kinderen, je eigen interesses enz. Er bestaan dus geen ‘algemeen geldende’ regels over hoe je ‘grootouder’ zou moeten zijn, ieder vult dat in naar eigen goeddunken.

Als de kleinkinderen nog jong zijn, is de kans groot dat je regelmatig wordt ingeschakeld voor de kinderopvang. Dat is in de eerste plaats een kans om tijd door te brengen met je kleinkinderen. Daarnaast ondersteun je op die manier ook je kinderen, door hen de kost van kinderopvang te besparen. Maar langs de andere kant is het goed om te beseffen dat de grootouders van vandaag liever niet volledig instaan voor de kinderopvang. Dat is om verschillende redenen zo, onder meer om toch nog een stukje van de eigen vrije tijd te behouden. Steeds meer zijn grootouders zelf nog aan het werk en/of hebben ze eigen ambities in de vrije tijd. Het is dus goed om op voorhand voor jezelf te bepalen of en hoeveel je je kleinkinderen kan en wil opvangen.

Daarnaast hebben grootouders en kleinkinderen elkaar heel wat te bieden, zoals in de eerste plaats genegenheid en aandacht. De dromen en plannen van kleinkinderen kunnen een extra toekomstperspectief geven aan de grootouders. Voorts brengen kleinkinderen de creativiteit in hun grootouders weer naar boven en zorgen ze ervoor dat hun grootouders spelenderwijs aansluiten bij hedendaagse ontwikkelingen.

Langs de andere kant kunnen grootouders hun kleinkinderen een verleden geven door bijvoorbeeld verhalen te vertellen over vroeger, over de jeugd van hun ouders en over de levenswijze van toen. 

Als kleinkinderen groot worden...

Als er wordt gesproken over de relatie tussen grootouders en kleinkinderen, denkt men vaak aan jonge kleinkinderen. Maar wat als die kleinkinderen groot worden?

Over de relatie tussen grootouders en hun volwassen kleinkinderen is tot nog toe slechts weinig onderzoek verricht. Volgens een recente Nederlandse studie blijkt wel dat als kleinkinderen volwassen worden, ze geen nauwere band ontwikkelen met hun grootouders. In het beste geval blijven grootouders en hun volwassen kleinkinderen in bepaalde mate verbonden, ze zien elkaar minder dan voorheen, vermoedelijk alleen bij familiebijeenkomsten, zoals verjaardagen en kerstfeesten.

Dat wordt mogelijk verklaard doordat kleinkinderen, tijdens hun puberteit en adolescentie, onbewust al wat afstand nemen van de grootouders. Zolang ze thuis blijven wonen, zorgt die omgeving ervoor dat het contact met de grootouders regelmatig blijft plaatsvinden. Maar van zodra de kleinkinderen uit huis gaan, vermindert effectief ook hun contact met de grootouders.

Daarnaast blijkt uit datzelfde Nederlandse onderzoek ook dat naarmate grootouders vaker oppassen en een sterkere band ontwikkelen met de kleinkinderen tijdens hun kindertijd, ze de kans vergroten om tijdens het latere leven een sterkere familieband te behouden met die kleinkinderen.

Tot slot merken we op dat de band tussen grootouders en hun jonge en volwassen kleinkinderen telkens anders kan zijn en door vele verschillende factoren wordt beïnvloed. Het is dus zeker nuttig om stil te staan bij de band die je later met je kleinkinderen wil behouden, maar weet dat die band ook door heel wat andere factoren wordt bepaald.

Meer weten ...

Wil je meer over dit onderwerp te weten komen, ga dan zeker eens kijken bij onze links

In samenwerking met :

koning boudewijn stichting