logo joss
logo vief

Vrije Tijd

De pensionering: voor sommigen al dagelijkse kost, voor anderen nog verre of minder verre toekomstmuziek. De periode na het pensioen is een periode waarin je opnieuw veel tijd ter beschikking krijgt die je zelf kan invullen. Ongeacht hoe ver je nog van je pensioen afstaat, het is waardevol om al eens te bedenken hoe je de tijd na je pensioen wil invullen. Stel jezelf daarbij de vraag of je die vrijgekomen tijd wil investeren in je familie, vrienden of in de ruimere samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Of kies je eerder voor ontspannende, culturele activiteiten of vorming? Of is het juist de combinatie van deze verschillende mogelijkheden die je aanspreekt? 

Waarom is het zo belangrijk dat ik nu al nadenk over mijn (vrije) tijd na het pensioen?

In de eerste plaats houdt het je gezond. Want mensen die hun toekomst plannen en doelen stellen in het leven blijven veel langer in goede gezondheid.

Ten tweede is het belangrijk om heel je leven, zeker als je ouder wordt, te investeren in sociale relaties en liefdes- en vriendschapsbanden. Op die manier creëer je een waardevol netwerk van mensen om je heen, dat voor jou op verschillende manieren van betekenis kan zijn. 

Verder is het ook belangrijk om vóór de leeftijd van 50 jaar al activiteiten in het leven te starten die zich afspelen in de vrije tijd, buiten het werk. Op die manier zorg je ervoor dat je netwerk en relaties zich niet beperken tot je huidige werkomgeving. Met als gevolg dat je een heel sociaal netwerk behoudt en niet geïsoleerd raakt als je werkomgeving wegvalt doordat je op pensioen gaat.

Enkele mogelijkheden...

Nu je hopelijk overtuigd raakt van het nut om vooruit te zien in het leven, kan je gaan nadenken over de manier waarop je je tijd na het pensioen wil invullen. Weet alvast dat de mogelijkheden onbeperkt zijn.

Ontspannen

 

Je kan kiezen voor ontspanning. Neem de tijd om op adem te komen en te genieten. Wandelen, lezen, genieten van het landschap, reizen, naar de bioscoop gaan, een museum bezoeken … . Al deze dingen kan je op eigen kracht doen, maar je kunt ze ook in groep beleven als je lid wordt van een vereniging, zoals bijvoorbeeld onze seniorenvereniging.

Een handje toesteken

 

Een andere manier om je tijd in te vullen is een handje helpen bij het opvangen van de kleinkinderen. Zo maak je je familiebanden sterker, creëer je een band met je kleinkinderen en help je je kinderen en de gemeenschap door een opvangplaats aan te bieden. 

Daarnaast kan je ook de zorg opnemen voor iemand uit je naaste omgeving die (tijdelijk) hulpbehoevend is. Het gaat er dan om dat je deze persoon vrijwillig en meer dan occasioneel helpt en ondersteunt in het dagelijks leven. Deze zorg wordt benoemd met de term ‘mantelzorg’.

Mantelzorgers en grootouders die hun kleinkinderen opvangen nemen een erg belangrijke taak op in onze samenleving. En omdat ‘zorgen voor een naaste’ soms een intense bezigheid kan zijn is het belangrijk dat je ook voldoende tijd voor jezelf voorziet, zodat je jezelf niet overbelast. Want pas als je jezelf goed in je vel voelt, kan je goed voor iemand anders zorgen.

Opnieuw aan het werk 

 

Je kan je daarnaast ook inzetten als vrijwilliger. De vele verenigingen en organisaties van verschillende strekkingen in ons Vlaamse landschap zijn op zoek naar mensen zoals jij. Mensen met heel wat talenten en vaardigheden, die ze graag ter beschikking willen stellen. In ruil daarvoor leer je heel wat bij, help je de mensen uit de gemeenschap en krijg je de kans om nieuwe contacten te leggen. 

Verder kan je er ook voor kiezen om na het pensioen nog verder te werken en een centje bij te verdienen. Dat kan natuurlijk enkel binnen de bepaalde wettelijke context. 

Meer weten...

Wil je meer over dit onderwerp te weten komen, ga dan zeker eens kijken bij onze links 

In samenwerking met :

koning boudewijn stichting