logo joss
logo vief
De workshop

De workshop

Om dit project te verwezenlijken hebben we een workshop uitgewerkt. Aan de hand van deze workshop willen we de mensen aanzetten tot het nadenken over hun verdere leven. Dit via vooraf opgenomen getuigenissen en de ervaringen van de andere deelnemers. 

Voor deze workshop hebben we ons beperkt tot 8 thema's waarover wordt nagedacht. Deze thema's zijn vrije tijd en vrijwilligerswerk, de woonsituatie, relatie met de kleinkinderen, een nieuwe relatie aangaan, de gezondheid, het levenseinde, de technologie en de financiën. Per thema hebben we een aantal mensen naar hun mening gevraagd aan de hand van enkele vragen, deze meningen hebben we gebundeld tot een filmpje dat wordt vertoont. Op het einde van het filmpje wordt steeds een stelling weergegeven waarover de deelnemers van de workshop dan kunnen praten en ervaringen uitwisselen. 

De benodigdheden

Wil je deze workshop organiseren dan hebt je enkele zaken nodig om dit in goede banen te kunnen leiden.

Hieronder een overzicht van de benodigdheden :

  • Een PDF van de gehele workshop. Wil je deze powerpoint verkrijgen op een DVD, ga dan naar contact. Hier kan u uw gegevens weergeven alsook een aanvraag indienen. 
  • een document voor de gespreksleider (dit zodat hij kan nagaan welke werkwijze er gevolgd moet worden, alsook enkele tips om het gesprek in goede banen te leiden.) 

Document gespreksleider

Workshop

De werkwijze

Wil je voor jouw groep ook de workshop aanbieden dan vindt u hieronder de werkwijze. 

 

1. De voorbereiding

 

Voordat je aan de workshop begint, dien je de zaal als volgt op te stellen : Je deelt het aantal deelnemers door 8 en verspreid zoveel tafels over de ruimte. Rond elke tafel plaats je ongeveer 8 stoelen voor de deelnemers. Belangrijk is dat alle deelnemers een goed zicht hebben op het scherm vooraan in de zaal.

Wanneer de deelnemers toekomen laat je hen plaats nemen aan de tafels. De mensen mogen willekeurig een plaats uitkiezen, dit tot de tafels volzet zijn. Eens al de deelnemers toegestroomd zijn kan de workshop beginnen.

 

2. De Workshop

 

Het uitvoeren van de workshop gebeurd in verschillende stappen. Deze worden hieronder weergegeven. 


Stap 1 : Verwelkoming van de deelnemers en korte weergave wat de workshop inhoudt en hoe deze tot stand gekomen is. Best duidt u per groepje een gespreksleider aan, die het gesprek een beetje in goede banen probeert te leiden. Dit zodat iedereen aan het woord kan komen en het juiste thema wordt besproken. Voor de gespreksleider vind je een extra document bij benodigdheden om hem/haar wat wegwijs te maken. 


Stap 2 : Je zet het eerste filmpje op en laat dit uitspelen tot het einde. Het einde wordt aangegeven door een stelling. Je leest de stelling voor aan de deelnemers.


Stap 3 : Je geeft de deelnemers 10 minuten de tijd om aan hun tafel, binnen de beperkte groep, even te discussiëren over deze stelling. Het doel is dat ze weergeven of ze akkoord of niet akkoord zijn met de stelling en wat hier de reden van is.


Stap 4 : Jij, als workshopbegeleider, legt bij de verschillende groepjes gedurende de discussie je oor te luisteren en probeert enkele ideeën op te vangen.


Stap 5: Wanneer de 10 minuten bijna om zijn geeft de powerpoint een klokje en het tik-geluid weer. Dit is het teken voor jou om de discussie van de kleinere groepen stil te leggen. Aan de hand van wat je gehoord hebt in de verschillende groepjes rond je het thema af aan de hand van een korte conclusie.


Stap 6 : Jij gaat over op het volgende thema door het volgende filmpje te starten.  


Zodra je al deze stappen hebt doorlopen heb je 1 van de 8 thema's behandeld. Wil je de andere thema's ook behandelen dient u steeds stap 2 tot en met stap 6 te herhalen. Dit tot je al de filmpjes hebt gezien. 

 

3.  Het einde

 

De workshop is ten einde als u al de 8 filmpjes hebt gezien met de deelnemers en telkens per thema een discussie van 10 minuten hebt laten plaats vinden.

Je bedankt de deelnemers voor de aanwezigheid. 

 

Enkele sfeerfoto's 

 

In samenwerking met :

koning boudewijn stichting